Безплатни Слот Игри | [Демо] Слот Игри

ОБЩИ ПРАВИЛА

Моля прочетете внимателно този документ. Той съдържа условията за достъп до INFOBETS.EU и правилата за ползване на услугите, които предлагаме.
Тези условия се отнасят до всички потребители, затова е задължително да отделите необходимото време, за да ги прочетете преди да направите регистрацията си при нас.

I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
С приемането на настоящите условия вие се съгласявате, че само и единствено за целите на предоставянето на услугите или за подобряването на тяхното качество, ние имаме право да обработваме предоставена от вас информация и да ви изпращаме запитвания и/или маркетингови съобщения, свързани с услугите.
За запазването на вашата сигурност и защита на данните, които предоставяте, ние сме вписан администратор на лични данни с № 284941/07.07.2010 г. в регистъра на Държавната Комисия за защита на лични данни и прилагаме най-високите стандарти за защита срещу неоторизиран достъп и евентуална злоупотреба с данни.
С приемането на тези условия, вие се съгласявате, че ние имаме право да изпращаме: (i) непоискани търговски съобщения, включително и да показваме рекламни съобщения под формата на видеа или други формати, с цел да представяме собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги; (ii) да правим запитвания по най-различни въпроси; (iii) да провеждаме анкети и други. Вие се съгласявате да получавате непоискани търговски съобщения, както и да ви бъдат показвани рекламни съобщения под формата на видеа или други формати.
В случай, че не приемате да спазвате настоящите условия, молим ви да прекратите ползване на услугите и/ли обърнете се към нас на: slavi@infobets.eu.
За да ползвате Услугите на INFOBET.EU Вие трябва да извършите Регистрация в нашия сайт.
Създаване на акаунт през меню "Регистрация"
За извършването на регистрация е необходимо да попълните регистрационна форма, посредством която вие предоставяте личните си данни. Лични са всички данни, които се отнасят до вас и ви идентифицират по безспорен начин или биха могли да ви идентифицират, като например: вашето име, дата на раждане, подробности за вашата игра и всякаква друга информация, която предоставите по собствено желание.
Вие носите отговорност за коректното попълване на регистрационната форма, както и за запазване в тайна на всички данни, имащи отношение към вашата регистрация, в това число вашето потребителско име и парола.
Всички права, свързани с начина на събиране, записване, организиране и съхраняване на лични данни (включително авторското право и правата върху базата данни) принадлежат на Сайта и ще останат негова собственост.
Когато закон предвижда това, ваши лични данни могат да бъдат разкривани на съответните правоприлагащи органи.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА
Всяко физическо лице има право да се регистрира само веднъж. При въвеждане на некоректни данни или при основателни съмнения за използване на фалшива самоличност, грешно попълнени данни, подвеждащи данни и/или др.подобни, администраторът по своя преценка може да прекрати или ограничи достъпа на Потребителя, както и да закрие акаунта без отправяне на допълнително уведомление до Потребителя. Във всички случаи при една от горепосочените хипотези, администраторът ще изпрати предупреждение.
Без създаване на регистрация, посетителите на Сайта имат достъп единствено до съдържанието в общата част на Сайта.
Пълният достъп до сайта се предоставя само след регистрация.
Потребителят е задължен да направи съответните технически настройки и конфигурации на устройството, чрез което осъществява достъп до Сайта по начин, който гарантира пълноценното ползване на предлаганите от нас услуги и добра свързаност.
Потребителят няма право да (i) публикува с комерсиална цел части или в цялост информацията, която получава от Сайта; (ii) да копира, преразказва и/или разпространява съдържание без разрешението на администратора; (iii) да представя информация от Сайта като своя собствена; (iv) да възпроизвежда, ползва и разпространява знаци, дизайни, разработки и панели – в тяхната цялост или на части, които са интелектуална собственост и/или авторски разработки на Сайта; (v) да извършва злонамерени и/или неправомерни действия срещу Сайта, неговите администратори и потребители, да заплашва тяхната дейност и сигурност и (vi) да употребява груби, нецензурни и/или обидни думи и изрази срещу Сайта, неговите администратори и потребители.
Коментари към статии/мачове/отбори/анкети се премахват в следните случаи:
1. Когато са извън темата на статията/мача/отбора/анкетата
2. Когато са използвани обидни думи
3. Когато са връзка (линк) към конкурентен сайт
4. Когато са написани само с главни букви
5. Когато не са написани на кирилица
6. СПАМ
7. Когато съдържат само емотикони
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА infobets.eu
Този сайт предлага общодостъпни информационни услуги за спортни новини и статистики.
За предоставянето на услуги Сайтът задължително събира, обработва и съхранява лични данни на Потребителите. Тези данни се обработват и съхраняват на компютърен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства. Представените лични данни могат да се обработват за нуждите на Сайта, за предоставяне на услугата към потребителите или за статистически цели.
Администраторът на Сайта има право по свое усмотрение да ограничава достъпа до всички или част от Услугите, както и да прекратява използването им от страна на отделни потребители, за които има данни, че не спазват тези условия и/или с действията си имат за цел да навредят на Сайта и потребителите му.
Администраторите имат право да показват, изпращат, зареждат, изпълняват и експонират всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
Сайтът е притежател на интелектуалните права свързани с наименованието, текстовото съдържание, дизайна и графичната част. Използването на материали е допустимо единствено след писменото съгласие на администраторите.
Администраторите имат право по своя преценка да поставят връзки към други сайтове, като не носят никаква отговорност относно това дали тези сайтове продължават да функционират и какво съдържание предлагат.
Настоящите Общи условия са в сила от януари 2019 г.